SIA "UK Energo" veic elektroapgādes tīklu apkalpošanu:

  • Diennakts tehniskais atbalsts
  • Skaitītāju rādījumu nolasīšana
  • Profilaktisko remontdarbu veikšana 
  • Reglamentēto apkopju veikšana 
  • Konsultācijas un ieteikumi modernizācijai