SIA "UK Energo" veic elektriskos mērījumus līdz 1kV:

 • Izolācijas pretestības mērījumi
 • Cilpas "fāze - nulle" mērījumi
 • Metāliskās saites nepārtrauktības pretestības mērījumi
 • Mērījumi ar termokameru
 • Zemējuma kontūra pretestības mērījumi
 • Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
 • Apgaismojuma līmeņa mērījumi
 • Mērījumi ar enerģijas kvalitātes analizatoru
 • Sadaļņu shēmu aktualizēšana, marķēšana

Mērījumu protokoli tiek noformēti saskaņā ar regulējošo normatīvo aktu prasībām konkrētajam mērījumam:

 • MK noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 6. un 7. pielikums
 • LBN261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 6. pielikums
 • MK noteikumiem Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās" 2. pielikums